Διοργανωτές / OrganisersΧορηγοί Επικοινωνίας / Media Sponsors


Υπό την αιγίδα / Under the auspices


Σε συνεργασία / In collaboration


Στηρίζουν / Supported by


Τεχνική Υποστήριξη / technical partners


Official Festival Car


Χορηγός Βραβείου Κοινού - Audience Award Sponsor


Χορηγός Βραβείου - Award Sponsor


Partner