Το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού και το Θέατρο Ριάλτο ανακοινώνουν ότι δέχονται αιτήσεις συμμετοχής για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ «Κινηματογραφικές Μέρες - Κύπρος 2020». Το Φεστιβάλ, το οποίο διοργανώνεται φέτος για 18η φορά, διαθέτει για δέκατη συνεχή χρονιά ξεχωριστό διαγωνιστικό τμήμα υπό τον τίτλο “Glocal Images”, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν κυπριακές και διεθνείς ταινίες μυθοπλασίας. Θα υπάρχει Διαγωνιστικό Τμήμα Κυπριακών Ταινιών, εφόσον αυτές πληρούν τα κριτήρια όπως αυτά περιγράφονται στους όρους και κανονισμούς του Φεστιβάλ.

Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα “Glocal Images

Η διοργάνωση του Φεστιβάλ δεν έχει μόνο ως στόχο να διευρύνει τους ορίζοντές του εντός των γεωγραφικών συνόρων της Κύπρου , αλλά και να προσελκύσει τη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία και το διεθνές κοινό, καθιστώντας το, με τον τρόπο αυτό, κομβικό σημείο συνάντησης των τριών ηπείρων που περιβάλλουν το νησί. Το διεθνές διαγωνιστικό τμήμα “Glocal Images” φιλοξενεί ταινίες που αναδεικνύουν τους χρωματισμούς μιας τοπικής κουλτούρας και που προσεγγίζουν με καινοτόμο τρόπο θέματα τα οποία ενδιαφέρουν την παγκόσμια γνώμη.

Η βράβευση των ταινιών που θα υποβληθούν στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα του φετινού φεστιβάλ, θα ανατεθεί σε διεθνή Κριτική Επιτροπή τα ονόματα της οποίας θα ανακοινωθούν στη συνέχεια. Οι κατηγορίες βραβείων θα είναι οι εξής:

-        Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Glocal Images, συνοδευόμενο από το ποσό των € 6,000

-        Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής Glocal Images, συνοδευόμενο από το ποσό των €3,000

-        Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας GlocalImages, συνοδευόμενο από το ποσό των €1,000

Διαγωνιστικό Τμήμα Κυπριακών Ταινιών

Η Καλλιτεχνική Επιτροπή αποφάσισε, εκτός από το διεθνές διαγωνιστικό τμήμα, να εισαγάγει και Διαγωνιστικό Τμήμα Κυπριακών Ταινιών. Η συμμετοχή Κυπριακών ταινιών στο Φεστιβάλ υπόκειται στους όρους και κανονισμούς του Φεστιβάλ και οι κυπριακές ταινίες θα πρέπει να πληρούν τα ανάλογα κριτήρια έτσι ώστε να είναι επιλέξιμες για το διαγωνιστικό τμήμα κυπριακών ταινιών.

Η Κριτική Επιτροπή θα απονείμει τα ακόλουθα βραβεία:

-      Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας:Το βραβείο αυτό συνοδεύεται από το ποσό των €4,000 (ευρώ).

-      Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας Τμήματος Κυπριακών Ταινιών

-      Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας Κύπριου/Κύπριας Ηθοποιού: Το βραβείο συνοδεύεται από το ποσό των 500Ευρώ, μια χορηγία του Δήμου Λεμεσού.

Η επιλογή των ταινιών που διαγωνίζονται γίνεται από την τριμελή καλλιτεχνική επιτροπή του φεστιβάλ, τους Δρα. Κώστα Κωνσταντινίδη (Ακαδημαϊκό), Τώνια Μισιαλή (Σκηνοθέτη/Παραγωγό) και Μάριο Στυλιανού (Σκηνοθέτη/Παραγωγό). Το φετινό φεστιβάλ που θα λάβει χώρα από τις 03 μέχρι τις 11 Απριλίου 2020, θα πραγματοποιηθείταυτόχρονα σε Λεμεσό και Λευκωσία, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και κανονισμούς και την αίτηση συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.cyprusfilmdays.com.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε στα 25343903 & 25343907 και ηλεκτρονικά στο This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

med submission btn2x sky gradient


The Ministry of Education and Culture and Rialto Theatre announce that the Call for Entries for the 18th Cyprus Film Days International Festival 2020, is now open. The Festival, now in its 18th edition, will host for the 10th consecutive year an international competition section entitled «Glocal Images», inviting fiction feature films from Cyprus and abroad to submit their works. The Artistic Committee of the Festival decided to incorporate a Cypriot Films Competition Section, given that they fulfill the criteria as stated in the Festival Rules and Regulations.

“Glocal Images” International Competition Section

The Festival aims not only to broaden its appeal within its own borders, but also to attract both industry and audiences from abroad by becoming a cinematic meeting point for the three continents surrounding Cyprus. The international competition section “Glocal Images” welcomes films that voice the diversity of local cultures and contribute innovative representations of subject matters that can be addressed to an international audience.

The five member International Jury -to be announced at a later stage- will award the following prizes to the films competing in the “Glocal Images” category:

-        Glocal Images - Best Film Award accompanied by the amount of 6,000

-        Glocal Images - Special Jury Award accompanied by the amount of 3,000

-        Glocal Images Best Director Award accompanied by the amount of 1,000

Cypriot Films Competition Section 

The Artistic Committee of the Festival decided that, apart from the International Competition, a Cypriot Films Competition Section will be incorporated. The participation of Cypriot feature films in the Festival is subject to Rules and Regulations, and films must fulfill the relevant criteria so as to be eligible for selection.

The International Jury will award the following prizes to the films competing in the Cypriot Films Competition Section:

- Best Cypriot Film Award: This award is accompanied by the amount of 4,000

- Best Actor / Actress Award: The award is accompanied by the amount of 500 and is offered by Limassol Municipality.

The selection of films in competition is undertaken by a three member Artistic Committee; Dr Costas Constantinides (Film Scholar), Tonia Mishiali (Director – Producer) and Marios Stylianou (Director – Producer). This year’s festival will take place from the 3rd until the 11th of April 2020, in Limassol and Nicosia, as per previous years.

Interested parties are invited to submit their films by Monday 6th of January 2020.

For the rules and regulations of the Festival and the submission form please visit the website: www.cyprusfilmdays.com,

For more information please call 25343903 & 25343907 or email  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . 

med submission btn2x sky gradient