Η ΔΙΟΡΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ. THE CALL FOR FILM ENTRIES IS NOW CLOSED. 

Ανακοίνωση για υποβολή ταινιών στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα “Glocal Images” και στο Διαγωνιστικό Τμήμα Κυπριακών Ταινιών

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων / Ταινιών

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο ανακοινώνουν ότι δέχονται αιτήσεις συμμετοχής για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ «Κινηματογραφικές Μέρες - Κύπρος 2019». Το Φεστιβάλ, το οποίο διοργανώνεται φέτος για 17η φορά, διαθέτει για όγδοη συνεχή χρονιά ξεχωριστό διαγωνιστικό τμήμα υπό τον τίτλο “Glocal Images”, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν κυπριακές και διεθνείς ταινίες μυθοπλασίας. Θα υπάρχει Διαγωνιστικό Τμήμα Κυπριακών Ταινιών, εφόσον αυτές πληρούν τα κριτήρια όπως αυτά περιγράφονται στους όρους και κανονισμούς του Φεστιβάλ.

Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα “Glocal Images”

Η διοργάνωση του Φεστιβάλ δεν έχει μόνο ως στόχο να διευρύνει τους ορίζοντές του εντός των γεωγραφικών συνόρων του, αλλά και να προσελκύσει τη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία και το διεθνές κοινό, καθιστώντας το, με τον τρόπο αυτό, κομβικό σημείο συνάντησης των τριών ηπείρων που περιβάλλουν το νησί. Το διεθνές διαγωνιστικό τμήμα “Glocal Images” φιλοξενεί ταινίες που αναδεικνύουν τους χρωματισμούς μιας τοπικής κουλτούρας και που προσεγγίζουν με καινοτόμο τρόπο θέματα τα οποία ενδιαφέρουν την παγκόσμια γνώμη.

Η βράβευση των ταινιών που θα υποβληθούν στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα του φετινού φεστιβάλ, θα ανατεθεί σε διεθνή Κριτική Επιτροπή τα ονόματα της οποίας θα ανακοινωθούν στη συνέχεια. Οι κατηγορίες βραβείων θα είναι οι εξής:

-        Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Glocal Images, συνοδευόμενο από το ποσό των € 6,000

-        Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής Glocal Images, συνοδευόμενο από το ποσό των €3,000

-        Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας GlocalImages, συνοδευόμενο από το ποσό των €1,000

Διαγωνιστικό Τμήμα Κυπριακών Ταινιών

Η Καλλιτεχνική Επιτροπή αποφάσισε, εκτός από το διεθνές διαγωνιστικό τμήμα, να εισαγάγει και Διαγωνιστικό Τμήμα Κυπριακών Ταινιών. Η συμμετοχή Κυπριακών ταινιών στο Φεστιβάλ υπόκειται στους όρους και κανονισμούς του Φεστιβάλ και οι κυπριακές ταινίες θα πρέπει να πληρούν τα ανάλογα κριτήρια έτσι ώστε να είναι επιλέξιμες για το διαγωνιστικό τμήμα κυπριακών ταινιών.

Η Κριτική Επιτροπή θα απονείμει τα ακόλουθα βραβεία:

-      Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας:Το βραβείο αυτό συνοδεύεται από το ποσό των €4,000 (ευρώ).

-      Βραβείο Καλύτερου Κύπριου Σκηνοθέτη:Το βραβείο αυτό συνοδεύεται από τεχνικές υπηρεσίες DCPMastering - Deliverables – Υποτιτλισμό (αξίας €3,500 ευρώ), μια χορηγία της εταιρείας Authorwave.

-      Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας: Το βραβείο συνοδεύεται από το ποσό των 500Ευρώ, μια χορηγία του Δήμου Λεμεσού.

Η επιλογή των ταινιών που διαγωνίζονται γίνεται από την τριμελή καλλιτεχνική επιτροπή του φεστιβάλ, τους Δρα. Κώστα Κωνσταντινίδη (Ακαδημαϊκό), Τώνια Μισιαλή (Σκηνοθέτη/Παραγωγό) και Μάριο Στυλιανού (Σκηνοθέτη/Παραγωγό). Το φετινό φεστιβάλ που θα λάβει χώρα από τις 12 μέχρι τις 20 Απριλίου 2019, θα πραγματοποιηθεί σε Λεμεσό και Λευκωσία, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και κανονισμούς και την αίτηση συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.cyprusfilmdays.com. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε τηλεφωνικώς στο 25 34 39 07 και ηλεκτρονικά στο This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

sm submission btn2x sky gradient


Call for entries for the International Competition Section «Glocal Images»

Submission of films

The Ministry of Education and Culture and Rialto Theatre announce that the Call for Entries for the 17th Cyprus Film Days International Festival 2019, is now open. The Festival, now in its 17th edition, will host for the 9th consecutive year an international competition section entitled «Glocal Images», inviting fiction feature films from Cyprus and abroad to submit their works. The Artistic Committee of the Festival decided to incorporate a Cypriot Films Competition Section, given that they fulfill the criteria as stated in the Festival Rules and Regulations.

“Glocal Images” International Competition Section 

The Festival aims not only to broaden its appeal within its own borders, but also to attract both industry and audiences from abroad by becoming a cinematic meeting point for the three continents surrounding Cyprus. The international competition section “Glocal Images” welcomes films that voice the diversity of local cultures and contribute innovative representations of subject matters that can be addressed to an international audience.

The five member International Jury -to be announced at a later stage- will award the following prizes to the films competing in the “Glocal Images” category:

-       Glocal Images - Best Film Award accompanied by the amount of €6,000

-       Glocal Images - Special Jury Award accompanied by the amount of €3,000

-       Glocal Images Best Director Award accompanied by the amount of €1,000

Cypriot Films Competition Section 

The Artistic Committee of the Festival decided that, apart from the International Competition, a Cypriot Films Competition Section will be incorporated. The participation of Cypriot feature films in the Festival is subject to Rules and Regulations, and films must fulfill the relevant criteria so as to be eligible for selection.

The International Jury will award the following prizes to the films competing in the Cypriot Films Competition Section:

- Best Cypriot Film Award: This award is accompanied by the amount of €4,000

-   Best Cypriot Director Award. This award is accompanied by DCP Mastering – Deliverables - Subtitles services (€3,500 euros), sponsored by Authorwave.

- Best Actor / Actress Award: The award is accompanied by the amount of €500, and is offered by Limassol Municipality.

The selection of films in competition is undertaken by a three member Artistic Committee; Dr Costas Constantinides (Film Scholar), Tonia Mishiali (Director – Producer) and Marios Stylianou (Director – Producer). This year’s festival will take place from the 12th until 20th of April 2019, in Limassol and Nicosia, as per previous years.

Interested parties are invited to submit their films by Monday 31 December 2018.

For the rules and regulations of the Festival and the submission form please visit www.cyprusfilmdays.com, or call 25 34 39 07 or email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

sm submission btn2x sky gradient


«Glocal Images» Uluslararası Yarışma Bölümü için film başvurusu duyurusu

Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Rialto Tiyatrosu “17. Kıbrıs Film Günleri Uluslararası Film Festivali 2019”ya başvuruların başladığını duyurur.

Bu yıl 17’inci kez düzenlenen festival, 8 yıldır aralıksız sürdürdüğü «Glocal Images» adlı uluslararası yarışma bölümüne Kıbrıs’tan ve yurtdışından uzun metrajlı kurmaca filmleri başvurmaya davet ediyor. Festivalin Artistik Komitesi, bir Kıbrıs Filmleri Yarışma Bölümü de düzenleyecek. Bu bölüme nasıl başvurulabileceğine ilişkin bilgiler festival yönetmeliğinde mevcuttur.

“Glocal Images” Uluslararası Yarışma Bölümü

Bu Festival, sadece Kıbrıs için değil, Kıbrıs’ın etrafındaki üç kıtadan da sinema endüstrisi ve izleyicileri için bir sinemasal çekim merkezi olmayı hedefliyor. Uluslararası yarışma bölümü olan “Glocal Images”, lokal kültürlerin çeşitliliğine yaratıcı bir şekilde ses veren ve uluslararası bir izleyici kitlesine hitap edecek konuları yaratıcı bir şekilde aktarabilen filmlere kapılarını açıyor.

İleriki bir tarihte açıklanacak olan uluslararası jüri, “Glocal Images” bölümünde yarışacak filmler arasından yapacağı seçimle aşağıdaki ödülleri verecektir:

-        Glocal Images –En İyi Film Ödülü (6,000 Euro para ödülü ile birlikte)

-        Glocal Images – Jüri Özel Ödülü (3,000 Euro para ödülü ile birlikte)

-        Glocal Images –En İyi Yönetmen Ödülü (1,000 Euro para ödülü ile birlikte)

Kıbrıs Filmleri Yarışma Bölümü

Artistik Komite, festival çerçevesinde uluslararası yarışma bölümü dışında bir de Kıbrıs Filmleri Yarışma Bölümü açacak. Bu bölüme başvuru yönetmeliğindeki kriterlere uygun uzun metrajlı Kıbrıs filmleri başvurabilecek.

Uluslararası Jüri, Kıbrıs Filmleri Yarışma Bölümü’nde yarışacak filmler arasından seçeceği filmlere şu ödülleri verecektir:

-           En İyi Kıbrıs Filmi Ödülü: Bu ödüle, 4,000 euro değerindeki para ödülü de eşlik edecektir.

-           En İyi Kıbrıslı Yönetmen Ödülü: Bu ödüle maddi değeri 3.500 euro olan ve Authorwave şirketinin sponsorluğunda verilecek olan DCP Mastering ve altyazı servisi eşlik edecektir.

-           En İyi Performans Ödülü: Limasol Belediyesi’nin destekliğiyle verilen odüle, 500 euro değerindeki para ödülü de eşlik edecektir.

Başvurular arasından yarışma bölümüne seçilecek filmlerin hangileri olacağına, akademisyen Dr. Costas Constantinides, yapımcı-yönetmen Tonia Mishiali ve yapımcı-yönetmen Marios Stylianou’dan oluşan üç kişilik Artistik Komite karar verecektir. Bu yılki festival önceki yıllarda olduğu gibi yine Lefkoşa ve Limasol’ da 12 - 20 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacaktır.

Festivalin son başvuru tarihi 31 Aralık 2018 Pazartesi günüdür.

Festival başvurularıyla ilgili yönetmeliği ve kuralları öğrenmek için www.cyprusfilmdays.com adresini ziyaret edebilir, (+357) 25 34 39 07 numaralı telefonu arayabilir ya da This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

sm submission btn2x sky gradient